Бългаската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни

Библиотеката на БАВЛДЖ

Знанието трябва да бъде достъпно за всеки, който желае да надгражда себе си.
В епоха, в която то не е привилегия, а право на всеки себеуважаващ се лекар, Ние активно се стремим към разпространението му
сред българската колегия. В библиотеката на Асоциацията можете да откриете различни образователни материали
от Наши изминали събития, спонсори и сътрудници, които биха били полезни на всеки ветеринарен лекар.
Надяваме се те да Ви помогат в практиката Ви!

Бюлетинът на WSAVA

Периодично Световната организация публикува нови интересни данни от света на медицината на дребните животни, както и материали от изминали конференции.

Intraperitoneal and incisional analgesia in small animals: simple, cost‐effective techniques

How the use of intraperitoneal and incisional analgesic techniques can be used as part of your routine pre-operative pain relief for abdominal surgery.

24 юни 2020

Top 5 Postoperative Orthopedic Rehabilitation Considerations

Tibial tuberosity advancement technique in small breed dogs: study of 30 consecutive dogs (35 stifles)

Elbow: medial coronoid process disease (MCPD)

Feline Grimace Scale Designed by WSAVA Global Pain Council

The Feline Grimace Scale is a new useful tool that can be utilized to assess pain in felines, which is of great importance both pre- and postoperatively.

Нова рубрка: Запознайте се с породата!

Нашите материали

С позволението на Нашите лектори и колеги, Ние имаме възможността да публикуваме техните лекции и семинари.

Chronic Feline Rhinitis

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019

Canine Chronic Bronchitis

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019

Feline Asthma

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019