Бългаската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни

Библиотеката на БАВЛДЖ

Знанието трябва да бъде достъпно за всеки, който желае да надгражда себе си.
В епоха, в която то не е привилегия, а право на всеки себеуважаващ се лекар, Ние активно се стремим към разпространението му
сред българската колегия. В библиотеката на Асоциацията можете да откриете различни образователни материали
от Наши изминали събития, спонсори и сътрудници, които биха били полезни на всеки ветеринарен лекар.
Надяваме се те да Ви помогат в практиката Ви!

Бюлетинът на WSAVA

Периодично Световната организация публикува нови интересни данни от света на медицината на дребните животни, както и материали от изминали конференции.

Cranial cruciate ligament disease: how to measure tibial plateau angle and why you should

An exciting lecture about the diagnosis and surgical technique when facing cranial cruciate ligament disease.

Dr Ross Palmer
#WSAVA2018

24 юни 2020

Top 5 Postoperative Orthopedic Rehabilitation Considerations

Tibial tuberosity advancement technique in small breed dogs: study of 30 consecutive dogs (35 stifles)

Elbow: medial coronoid process disease (MCPD)

Long-term outcome following suspected traumatic elbow luxation in 32 cats

The literature outlining the long-term outcome for the closed and open management of traumatic feline elbow luxations is limited. In the June 2020 issue of JSAP the clinical findings and outcome of a multi-centre series of traumatic intact radioulnar joint feline elbow luxations managed by closed reduction or surgical stabilisation is reported.

The rights and wrongs of homemade diets

Lecture by As. Prof. Dr. Sarah Abood

Can nutrition impact the brain?

Lecture by Dr. Xavier Vilanova and Dr. Cecilla Haro

Diagnostic imaging series - Abdominal cases

Lecture by Dr. Mike Herrtage

Dilated Cardiomyopathy and Diet

Paper by Dr. Amara Estrada

Skin: Necrotizing fasciitis in dogs

Article by K. Campbell, D. Godfrey

Нова рубрка: Запознайте се с породата!

Нашите материали

С позволението на Нашите лектори и колеги, Ние имаме възможността да публикуваме техните лекции и семинари.

Chronic Feline Rhinitis

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019

Canine Chronic Bronchitis

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019

Feline Asthma

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019