Бългаската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни

Библиотеката на БАВЛДЖ

Знанието трябва да бъде достъпно за всеки, който желае да надгражда себе си.
В епоха, в която то не е привилегия, а право на всеки себеуважаващ се лекар, Ние активно се стремим към разпространението му
сред българската колегия. В библиотеката на Асоциацията можете да откриете различни образователни материали
от Наши изминали събития, спонсори и сътрудници, които биха били полезни на всеки ветеринарен лекар.
Надяваме се те да Ви помогат в практиката Ви!

Бюлетинът на WSAVA

Периодично Световната организация публикува нови интересни данни от света на медицината на дребните животни, както и материали от изминали конференции.

Tips from the experts: the dog with a murmur

A lecture by Dr. Adrian Boswood, Professor of Cardiology at the Royal Veterinary Collage, London. 

9 декември 2020

New WSAVA Committee to offer guidance on spay-neuter issues

WSAVA ON YOUTUBE!

Vetstream's cardiovascular therapeutics

Mixomatose mtral valve disease

A concise article from WSAVA’s Educational partner Vetstream, outlining everything from presenting signs to prevention.

Diagnostic imaging series - Abdominal cases

Lecture by Dr. Mike Herrtage

Cerebellar hereditory ataxia

Prof. A. Lahunta, S. Platt, M. Lowrie

Запознайте се с породата!

Нашите материали

С позволението на Нашите лектори и колеги, Ние имаме възможността да публикуваме техните лекции и семинари.

Chronic Feline Rhinitis

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019

Canine Chronic Bronchitis

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019

Feline Asthma

Dr. Alexandra Galler Конгрес на БАВЛДЖ 2019