Конгрес 2023

XXII-ти Конгрес на БАВЛДЖ  15 – 17 юни 2023, Международен Дом на Учените “Жолио Кюри”, Св. св. ”Константин и Елена”, Варна  XXII BASAV Congress  15 – 17 June 2023, International House of Scientists “F.J.Curie”, Resort St. St. Constantine & Helena, Varna  15.06.2023, Четвъртък  Практични семинари / Workshops  Такса за участие 160 лв Предварително записване на […]