Blog

Семинар Кардиология

Конгреси, Семинари l

Untitled-1

На 25.10.2013г. във Ветеринарномедицинския Факултет при Тракийски Университет ще се проведе Есенният Семинар на БАВЛДЖ под егидата на WSAVA. 

КАРДИОЛОГИЯ с David Connolly от Royal Veterinary College

1. Клиничен преглед на сърдечносъдовата система

2.Образна диагностика на кардиореспираторната система

3.Диагностика на често срещаните вродени сърдечни заболявания

4.Терапия с акцент върху острата сърдечна недостатъчност

Начало на Семинара – 09:30 часа на 25.10.2013
Място: Ветеринарномедицински Факултет/ТУ, Стара Загора – зала №6
Такса участие: Членове на БАВЛДЖ – 5 лв, Нечленове – 10лв, Студенти – 1лв

logocomb RVC_CorporateLogo_FINAL High resolution

 WSAVA CE advert 2013-updated