Остър панкреатит

Острият панкреатит е обратимо възпаление на задстомашната жлеза. В тази статия ще се запознаете с неговата същност – от етиологията до лечението.