Blog

Uncategorized l

На 10.10. 2015 във ВМФ на ТУ в Стара Загора, зала 6, ще се проведе Есенният Семинар на БАВЛДЖ под егидата на WSAVA.
Темата на семинара ще е Неврология, а лектор ще е Professor Holger Volk

Има подсигурен превод!

Такса участие:
Членове на БАВЛДЖ – 25 лв
Нечленове – 35лв
Студенти – 5лв
Регистрация: 09:00- 09:30
Темите:

The neurological examination in dogs and cats
Thinking like a neurologists
Queen and YinYan in clinical reasoning in cats
Treating seizures and epilepsy
Rock and roll problems of the vestibular system
Wobbly or lame – neurological gait abnormalities
Do not panic neurological emergencies

hvolk.jpg