Станете Наш член!

Членове на Асоциацията могат да бъдат всички дееспособни лица с ветеринарномедицинско образование и студенти по ветеринарна медицина. За да станете Наш член, трябва да попълните молбата за членство и да приложите към нея препоръка от двама членове. Препоръката може да представлява писмо от всеки член или упоменаване на техните имена и телефонни номера за връзка. Освен препоръката, задължително е всеки студент да приложи и удостоверение за студентско положение.
След като изпратите своята молба, тя ще бъде прегледана и приета или отхвърлена от Управителния съвет.

Всеки член на Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни е пълноправен член на

Световната ветеринарна асоциация
за дребни животни

Федерацията на европeйските ветеринарни асоциации за животните за компания

Като такъв, Вие имате правото да посещавате всички събития, организирани от споменатите организации и асоциации-членки на WSAVA и FECAVA, с членски такси, да участвате в техни програми и обучения и да закупувате
медицинска литература на преференцирани цени.

Не се ограничавайте повече в рамките на клиниката

Научете повече заедно с Нас

Постигнете повече като професионалисти!