Членство

       Членове на Асоциацията могат да бъдат всички дееспособни физически лица с квалификация на ветеринарен лекар, които упражняват професията на ветеринарен лекар в областта на дребните животни ,както и студенти по ветеринарна медицина, които споделят идеите и целите на Асоциацията и приемат нейния Устав.

      Приемането на членове се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба (може и в електронен вид) придружена с препоръка от двама члена на Асоциацията(може само упоменаване на имената им и добавяне на телефон или e-mail за връзка с тях), към която се прилагат доказателства относно придобитата квалификация ветеринарен лекар на съответния член. Писменият отказ се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на Асоциацията.

      За членство в БАВЛДЖ можете да кандидатствате и чрез попълване на регистрационната форма по-долу.

 

                 logo_small

 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Вашето име (задължително)

Адрес (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон (задължително)

Име на практиката (задължително)

Вашата позиция

Аз съм:(задължително)

Номер на дипломата:(задължително)

Година на завършване:(задължително)

Ако сте студент:

Университет

Факултетен номер:

Имам препоръка от(посочете 2 члена на БАВЛДЖ и техните телефон или e-mail:(задължително)