Конгрес 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

XV-ти Конгрес на БАВЛДЖ

11-14.06.2015

гр. Варна, курортен комплекс “Св Св Константин и Елена”, Международен Дом на Учените “Жолио Кюри”

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 msd-animal-health copy_tcm42-162162

Такса участие / Registration Fee:

Членове на БАВЛДЖ – 50 лв / Members – € 25

Не-Членове на БАВЛДЖ – 100 лв / Non-Members – € 50

Таксата може да бъде платена на място в деня на откриване на Конгреса или по банков път :АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ, SWIFT:BUINBGSF, Получател: БАВЛДЖ, Сметка – BG03BUIN80901010383212

ПРОГРАМА

11.06.2015            

Ден на FECAVA/ FECAVA Daylogo (2)

Практични Семинари/ Workshops  

 

12:00 – 17:00 Образна диагностика / Diagnostic Imaging

Рентгенография на гръден кош. Най-важното, което трябва да знаете. / Thoracic radiology: All the essentials that you need to know (1h30min)

 Рентгенография на гръден кош: Клинични случаи./ Thoracic radiology:Case studies (1 hour)

Образна диагностика на корем при спешни и критични случаи./ Abdominal imaging in emergency and critical care (1h30min)

Образна диагностика на корем при спешни и критични случаи: Клинични случаи./ Abdominal imaging in emergency and critical care: Case studies (1 hour)

 

Цена: 150 лв/ € 75

Брой участници/ Participants: 50

С превод на бъларски

Записване: На тел.:0887538236, д-р Сакаджийска  

 

Sérgio Guilherme LMV MRCVS, Staff Radiologist   

 

12:00 – 17:00 Клинична Хематология. Въведение в клиничния подход при Анемии. /  Introduction into the Clinical Approach to Anemia 

Клинични признаци и диагностика включваща кръвни натривки, хематологични анализатори и други клинични тестове; Остра и хронична кръвозагуба и нерегенеративни анемии. Кръвоизливи – Диагноза и управление на тромбоцитопении, von Willebrand, вродени и придобити коагулопатии. Хемолитични анемии – Диагностика и управление на имуномедиираната хемолитична анемия, токсична и вродена хемолитична анемия. /Clinical signs &diagnostics including blood smear, hematology analyzers, other clinical tests; Acute to chronic blood loss and non-regenerative anemias. Bleeding Disorders – Diagnosis & Management of thrombocytopenias, von Willebrand disease, and acquired and hereditary coagulopathies. Hemolytic Anemias – Diagnosis & Management of immune-mediated hemolytic, infectious, toxic and hereditary hemolytic anemias.

Цена: 150 лв/ € 75 Брой участници/ Participants: 50

С превод на бъларски

Записване: На тел.:0887538236, д-р Сакаджийска  

 

Prof. Urs Giger,USA idexxlogo

 

12:00 – 17:00 Екзотични Животни/ Exotic animals 

Какво е специалното при лечение на екзотични животни. Фиксиране и вземане на проби при малки бозайници, птици и рептилии. /What is so special to treat Exotics: Handling and Sampling of Small mammals, Birds and reptiles

Ехография при екзотичните животни. / Ultrasound in Exotic animals

  Цена: 150 лв/ € 75  Брой участници/ Participants: 50

С превод на бъларски  

Записване: На тел.:0887538236, д-р Сакаджийска

 

Dr. Manfred& Claudia Hochleitner,Austria  

12.06.2015                         

 ЛЕКЦИИ / LECTURES 

09:00 – 11:00 Ветеринарен Мениджмънт/ Veterinary Menagement

Как да повишим своите приходи/печалба при същия брой клиенти?/How to increase your income/profit whith the same number of clients?

Грижа за клиента – индивидуален подход при комуникацията с различните личности./ Client care –  a personal way to comunivate with different personalities.

 

Dr. Renato Costa, Brazil

 

11:10 – 12:00 Екзотични Животни / Exotic Animals 

Какво е специалното при лечение на екзотични животни. Фиксиране и вземане на проби при малки бозайници, птици и рептилии. /What is so special to treat Exotics: Handling and Sampling of Small mammals, Birds and reptiles

 

Claudia and Manfred Hochleithner

 

12:10 – 13:00 

“Без болка, няма победа! Управление на болката при дребните животни. /No pain – no gain? Modern Pain Management in companion animals”    

Birgit Sist, Austrialogo-home.en

 

                              

13:00 – 14:00 Обяд / Lunch

        

14:00 – 14:50      Нова комбинирана диета от Hill’s за контрол на уролитиаза и идиопатичен цистит при котки – C/D Urinary Stress/HILL’S  

 

д-р Иво КлиментовСАМ БС ЕООД thumb_683x214_header

15:00 – 16:00   BRAVECTO – Трансформиране на пазара за продукти срещу бълхи и кърлежи. / Bravecto : Transforming the market of Flea and Tick protection

 Themis Charos, DVM, Regional Director SA, MSD AHmsd-animal-health copy_tcm42-162162

 

 

16:00 – 16:20   Новости във ветеринарната образната диагностика  DIAGONAL Ltd.

Гергана Цекова MD

 

16:20 – 16:40  Съвременни тенденции във ветеринарно-медицинското оборудване
 

д-р Александър Гроздев – Апликационен специалист и CEO.  Инфинита – Достъпно Ветеринарно-медицинско оборудване с гарантирано качество и произход

16:45 – 17:10   Профилкатика на идиопатичен цистит прикотки YURELIEVE/Lintbells  

д-р Иво Климентов, САМ БС ЕООД thumb_683x214_header                       

 

 

17:20- 18:10  Biocan DHPPI – ново поколение ваксини.           LEKOOM-logo

д-р Чавдар Филипов

13.06.2015                       

 09:10 – 11:00 Екзотични Животни / Exotic Animals 

Основни диагностични процедури при дребните бозайници и птиците. Въведение в анестезията и хирургията на птиците. /Basic diagnostic procedures in Small mammals and birds. An introduction to avain anesthesia and surgery.

 

Claudia and Manfred Hochleithner

 

11:10 – 12:00 Клинична Хематология и  Генетика/ Clinical hematology and Genetic

Кръвопреливане при кучето и котката – Индикации, кръвни групи, изследване на донорите, получаване на кръв и прилагане, компоненти и реакции. анемия при котките  – особености на регенеративната(кръвозагуба и хемолиза) и нерегенеративната анемии. /Canine and Feline Transfusion Medicine – Indications, blood groups, blood donor screening, blood collection and administration, components and transfusion reactions. Feline anemias – Peculiarities of regenerative (blood loss and hemolysis) and non-regenerative anemias.  

 

Prof. Urs Giger,USA idexxlogo

 

12:00 – 13:00 Обяд / Lunch

 

13:10 – 15:00 Клинична Хематология и  Генетика/ Clinical hematology and Genetic

Подход към наследствените заболявания и предразположения: Режим на унаследяване, поява и тежест на заболяването; участващи органи; прогресиране на заболяването. Тестове за диагностика на наследствени заболявания, достъпни  за лекаря: рентгенографии, ултразвук, рутинни лабораторни тестове, специални биохимични и ДНК тестове. Терапевтични интервенции и контрол на наследствените заболявания: Ролята на клиницистите в дейността на развъдчиците. Специфично лечение; подходящи програми за скрининг, регистри, развъждане и генетична консултация за ветеринарния клиницист. Заболявания на кръвта: Кървене (дефицит на фактора на кръвосъсирването  [хемофилия], von Willebrand, тромбоцитни дефекти), анемии, предразположеност към инфекции, автоимунни заболявания или лимфома. /Simple approach to hereditary diseases and predispositions: Mode of inheritance, onset and severity of disease; organs involved; disease progression . Tests in diagnosis of hereditary diseases made simple for the clinician: Radiographs, ultrasound, routine laboratory tests, special biochemical & DNA tests. Therapeutic interventions and control of hereditary diseases: Role of clinicians for breeders. Specific treatments; appropriate screening programs, registries and breeding practices and genetic counseling for the veterinary clinician. Blood disorders: Bleeding problems (clotting factor deficiency [hemophilia], von Willebrand, platelet defects), anemias, predisposition to infection, auto-immune diseases or lymphoma.

 

Prof. Urs Giger,USA   idexxlogo

 

15:10 – 17:00 Образна Диагностика    

Контрастна Рентгенография / Contrast Radiology

 

Sérgio Guilherme LMV MRCVS, Staff Radiologist 

 

17:10 – 18:00     БАВОТ

Какво ново при лакътната и тазобедрена дисплазия – ранна диагностика и ползи от ранна терапия. 
д-р Симеон Пачев, Ветеринарна Клиника Провет
д-р Светослав Христов, Обединена Ветеринарна Клиника
20:30      ГАЛА ВЕЧЕРЯ – ВХОД СВОБОДЕН за всички регистрирали се на Конгреса. Не се допускат гости, не регистрирали се за участие в Конгреса.

14.06.2015                         

  09:00 – 13:00 Икономика на ветеринарната практика/ Veterinary Economic

09:00 – 09:50  Наемане на персонал / Team engagement 

10:00 – 10:50   Маркетинг и грижа за клиента / Focused marketing and client care 

11:00 – 11:50   Ценообразуване – източниците на печалба и хонорари срещу продажбата на лекарства. / Pricing – to include sources of profit and professional fees vs drugs sales 

 

Elizabeth Jackson, RVC, London		

Ако имате въпроси, можете да ни пишете използвайки формата за съобщения по-долу! 

Вашето име/Your Name (required)

Ваш E-mail/Your Email (required)

Заглавие/Subject

Съобщение/Your Message