,,Лекуващият сам е като единствено листо на клонка,
а лекуващият в колектив - като листо в короната на вековно дърво."

Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни е независимо сдружение, в което на доброволен принцип могат да членуват както практикуващите ветеринарни лекари, така и студентите по ветеринарна медицина.

Основана на 21 март 2001 година, Асоциацията е плод на стремежа към една крауза – осигуряване на по-добър живот за домашните любимци в България. Мисия невъзможна? Ние не мислим така! Обединени от това призвание, вече почти 20 години Ние служим в полза на животните, като образоваме обществото за техните нужди и обогатяваме познанията на техните лечители.

Ние сме пълноправни членове на:

Световната ветеринарна асоциация
за дребни животни

Федерацията на европийските ветеринарни асоциации за животните за компания

Председател

доц. д-р Бойко Атанасов Георгиев

Научен сътрудник, доцент и заместник-директор на Института по биология и имунология на размножаването към Българската академия на науките.

Членове на управителния съвет

проф. д-р Илия Цачев

Ръководител Катедра ,,Микробиология, инфекциозни и паразитни болести”. Ръководител Секция ,,Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” към Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. 

д-р Светослав Христов

Председател на Българската асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология. Част от екипа на Обединена ветеринарна клиника, Варна.

д-р Христо Христов

Управител на Ветеринарна клиника ,,Севлиево”. Член на Националния съвет на БВС.

д-р Даниела Сакаджийска

Управител на Ветеринарна клиника ,,Green Do”, София.

д-р Йовко Хараланов

Управител на Ветеринарна клиника ,,Силистра” и основател на Virtual Veterinary Community.

д-р Николай Митев

Управител на Ветеринарна клиника
,,Vet Life”, Бургас.

д-р Ивайло Папазов

Управител на Ветеринарна клиника ,,Стара Загора”.